ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหรเรื่อง สอบราคาซื้อระบบกระจายเสียงทางไกล (ชนิดไร้สาย) พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
592
14 ก.ค. 2554
122 ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในตำบลวางท่อพีวีซี ดาวน์โหลดเอกสาร
559
28 มิ.ย. 2554
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
671
15 มิ.ย. 2554
124 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาซิแบมุ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1010
15 มิ.ย. 2554
125 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมาะจิเต๊ะบีแว หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแหร
649
15 มิ.ย. 2554
126 ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินพังข้างมัสยิด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
647
29 เม.ย. 2554
127 ประกาศตรวจงานจ้างงวดที่ 1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางในตำบล(ซ่อมสร้างถนนจราจร AC) ดาวน์โหลดเอกสาร
595
05 เม.ย. 2554
128 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 บ้านเจาะซีโป๊ะ-เจาะดีแย ดาวน์โหลดเอกสาร
550
28 มี.ค. 2554
129 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในสานักงาน อบต. บ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
626
24 มี.ค. 2554
130 ประกาศผลการพิจารณาโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Ac ดาวน์โหลดเอกสาร
651
14 มี.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14