ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
441
19 ต.ค. 2555
102 สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
464
02 ต.ค. 2555
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
437
02 ต.ค. 2555
104 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
441
13 ก.ย. 2555
105 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
443
06 ส.ค. 2555
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
446
31 พ.ค. 2555
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
671
07 ก.พ. 2555
108 ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหร ได้ดาเนินการจัดซื้อระบบกระจายเสียงทางไกล (ชนิดไร้สาย)พร้อมอุปกรณ์แม่ข่าย จานวน ๑ ชุด 1 จุด และติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ชุดลูกข่าย จานวน ๙ ชุด จานว ดาวน์โหลดเอกสาร
669
15 พ.ย. 2554
109 ประชาสัมพันธ์กาหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
633
11 พ.ย. 2554
110 ประชาสัมพันธ์กาหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
557
31 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14