ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning) ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
184
07 มิ.ย. 2564
52 วิธีทำความสะอาด ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
189
01 มิ.ย. 2564
53 ประกาศฯ เรื่อง คืนเงินประกันการเดินทางของผู้ลงทะเบียนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
31 พ.ค. 2564
54 📣ประชาสัมพันธ์ การจองวัคซีนป้องกันโควิด-19 จังหวัดยะลา
160
12 พ.ค. 2564
55 การทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
150
12 พ.ค. 2564
56 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การเลื่อนวันประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการฯ
156
07 พ.ค. 2564
57 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
151
05 พ.ค. 2564
58 ประชาสัมพันธ์จาก ธกส.สาขาบันนังสตา แจ้งให้ลูกค้าที่มีบัตร ATM ธกส. ซึ่งจะหมดอายุภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ที่มีรายชื่อตามไฟล์ด้านล่าง สามารถติดต่อขอออกบัตร ATM ใหม่ ได้ที่ ธกส.สาขาบันนังสตา ดาวน์โหลดเอกสาร
148
03 พ.ค. 2564
59 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา ที่ 28/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยง และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
158
30 เม.ย. 2564
60 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
30 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29