ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 📣แจ้งประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
87
14 ม.ค. 2565
22 ประชาสัมพันธ์ โครงการ “KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น”
85
07 ม.ค. 2565
23 ประกาศอำเภอธารโต เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ครั้งแรก
90
24 ธ.ค. 2564
24 ประกาศเรื่อง แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
93
19 ธ.ค. 2564
25 ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. อย่าลืม! แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
89
01 ธ.ค. 2564
26 ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร
90
29 พ.ย. 2564
27 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
23 พ.ย. 2564
28 📣ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
23 พ.ย. 2564
29 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
83
19 พ.ย. 2564
30 👉การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง👈
86
06 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29