ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง
261
07 ก.ค. 2557
192 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
03 ก.ค. 2557
193 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
30 มิ.ย. 2557
194 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) ดาวน์โหลดเอกสาร
330
27 มิ.ย. 2557
195 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
336
23 มิ.ย. 2557
196 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
368
04 มิ.ย. 2557
197 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
30 พ.ค. 2557
198 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
260
30 พ.ค. 2557
199 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
266
12 พ.ค. 2557
200 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
244
25 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29