ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง คนงาน สังกัด สำนักปลัด อบต.
99
11 ก.พ. 2565
12 ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีตำบลบ้านแหร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
09 ก.พ. 2565
13 ประชาสัมพันธ์ สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและองค์ความรู้ รูปแบบ QR Code เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
61
08 ก.พ. 2565
14 ประชาสัมพันธ์ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
85
25 ม.ค. 2565
15 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวยะลาร่วมให้ข้อมูล จปฐ. ปี 2565
60
25 ม.ค. 2565
16 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
81
24 ม.ค. 2565
17 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
73
24 ม.ค. 2565
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
24 ม.ค. 2565
19 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
21 ม.ค. 2565
20 📣ประชาสัมพันธ์ "No gift policy" นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
69
17 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29