ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
315
07 พ.ค. 2558
172 การรับลงทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
529
17 เม.ย. 2558
173 โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน ก.พ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
11 ก.พ. 2558
174 ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมหมู่บ้านปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
29 ม.ค. 2558
175 ตารางให้บริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
287
18 ม.ค. 2558
176 ประกาศการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน ม.ค. 58 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
14 ม.ค. 2558
177 แผนผังการให้บริการโครงการกู้ชีพกู้ภัย อบต.บ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
242
07 ม.ค. 2558
178 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
314
05 ม.ค. 2558
179 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
285
05 ม.ค. 2558
180 ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
25 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29