ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
430
31 ต.ค. 2562
122 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
29 ต.ค. 2562
123 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
470
25 ต.ค. 2562
124 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
178
21 ต.ค. 2562
125 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
237
10 ต.ค. 2562
126 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
168
18 ก.ย. 2562
127 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
176
18 ก.ย. 2562
128 ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
30 ส.ค. 2562
129 รายงานการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
166
25 ก.ค. 2562
130 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
169
17 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29