ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
5
25 ม.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
8
24 ม.ค. 2565
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
5
24 ม.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
21 ม.ค. 2565
5 📣แจ้งประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
15
14 ม.ค. 2565
6 ประชาสัมพันธ์ โครงการ “KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น”
17
07 ม.ค. 2565
7 ประกาศอำเภอธารโต เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ครั้งแรก
24
24 ธ.ค. 2564
8 ประกาศเรื่อง แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
20
19 ธ.ค. 2564
9 ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. อย่าลืม! แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
19
01 ธ.ค. 2564
10 ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร
24
29 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27