ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
  รายละเอียด :
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร 
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร
เว็ปไซต์ : http/www.banrae.go.th
โทร 073-373444-5,093-581-3634
 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 72 คน