ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการ “KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น”
  รายละเอียด :

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น” โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนดำเนินกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ทั้งทางด้านการศึกษา สาธารณสุข ประเพณีวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2565


ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://kpi.ac.th/news/news/data/1330

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 85 คน