ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. อย่าลืม! แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  รายละเอียด :

 

ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. อย่าลืม! แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
หรือยื่นหนังสือแจ้งเหตุฯ ต่อนายทะเบียนอำเภอด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่น หรือส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 88 คน