กิจกรรม : ยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อป้องกันตนเอง


รายละเอียด :
    

 

📣ขอความร่วมมือประชาชน ตำบลบ้านแหร สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อออกจากบ้าน เพื่อป้องกัน CO-VID 19
📣โดยยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อป้องกันตนเอง ดังนี้
D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย
T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2564    อ่าน 187 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**